Wethouder en Fractie

Nieuwe coalitie

Op donderdag 2 juni 2022 is het nieuwe college van Heemstede geïnstalleerd. We zijn erg blij dat Arianne de Wit een van de vier wethouders is.  We wensen haar heel veel succes! Als haar opvolger in de raadsfractie werd die avond Sjors van der Weijden geïnstalleerd en ook voor hem: veel succes! 

Op de pagina 'Over ons' stellen zij zich voor. 

Het nieuwe coalitieakkoord is hier te downloaden: https://t.co/vfEkdCfzlK 

Onze wethouder Arianne de Wit - van der Linden, 

Financiën & Lokale economie, Zorg & Welzijn, Dienstverlening.  
Onze fractie in actie

Fractievoorzitter Oscar Boeder (links) en Sjors van der Weijden vertegenwoordigen ons deze vier jaar in de gemeenteraad.

Transparant en bereikbaar, dat willen de raadsleden in Heemstede zijn! 

Staand op een 'zeepkist' gingen zij in oktober 2022 het gesprek aan met de inwoners.  

Wilt u ook in gesprek met onze fractievoorzitter? Dat kan altijd.

Stuur een mailtje naar o.boeder@heemstede.nl  en hij neemt contact met u op.  

Heemstede kan en moet groener!

23 februari 2023: Motie CDA, met steun D66, helaas ingetrokken. 

Tegel eruit - een plant erin! Hoe mooi kon het zijn? 

Net als veel gemeentes is ook Heemstede aangesloten bij de Stichting Steenbreek. Een landelijke organisatie die ondersteuning biedt bij het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving. Een van de (ludieke) acties van Steenbreek is het jaarlijkse NK Tegelwippen. In welke gemeente worden dit jaar de meeste tegels vervangen door groen? Het CDA stelde voor hier aan mee te doen, want dat de Heemsteedse tuinen en pleinen groener moeten worden, daar zij we het over eens.  Ook het merendeel van de raad deelde die mening. 

Toch haalde motie het niet. Wethouder Anneke Grummel legde uit dat het college een plan aan het voorbereiden is om per wijk te bekijken hoe er vergroend kan worden. Uit onderzoek en ervaring is namelijk gebleken dat je niet zomaar in elke wijk  tegels kunt verwijderen; soms is het voor de grondwaterstand zelfs beter een deel van Heemstede te bestraten. 

Na deze uitleg trok het CDA de motie in. We blijven de plannen van de wethouder natuurlijk nauwlettend volgen, want volgens het CDA kan en moet Heemstede groener!

fractielid Sjors van der Weijden leest 

de motie Tegelwippen voor.

Afvalscheiding wordt belemmerd 

Sta je met het gescheiden afval bij de ondergrondse containers, zijn die vol. Herkent u dat? Wat blijkt? De gemeente heeft vorig jaar 12500 keer legen van containers ingekocht bij Meerlanden en die heeft dat aantal niet gehaald. In plaats van dat wethouder Van der Have (HBB) ondanks veel klachten van inwoners Meerlanden daar op aanspreekt koopt zij voor 2020 minder in. Daarmee wordt een elementaire overheidstaak: afvalverwerking, verzaakt. Zo wil het CDA het dus niet.

 In ons dorp zijn 31 ondergrondse papier-/glascontainers en 9 ondergrondse containers voor plastic, metaal en drinkkartons (PMD). Na herhaaldelijk vragen en uiteindelijk inzage in het contract blijkt dat deze wethouder voor dit jaar niet bereid was om meer geld vrij te maken voor de afvalscheiding via de ondergrondse containers. Het budget voor deze containers van drie ton is zelfs iets verlaagd. Onze afvalverwerker Meerlanden bepaalt voor een belangrijk deel zelf hoe de ingekochte aantallen worden verdeeld over de locaties. Per jaar krijgt de gemeente een factuur voor het werkelijk aantal keren dat is geleegd. In 2019 heeft de gemeente minder betaald voor het legen dan was begroot. 

Dat ook drinkkartons en metaal als één afvalstroom met plastic door ons kan worden ingezameld is nauwelijks bekend. Dat wordt ook niet gepromoot door de gemeente. De containers zouden dan nog vaker moeten worden geleegd. De brengparkjes waren in 2019 vaak overvol. Het is niet bekend hoe vaak Meerlanden buiten de normale routes na klachten van inwoners een container extra heeft geleegd. 

Gelukkig wordt in de coronacrisis vaker geleegd door Meerlanden. Dit staat natuurlijk los van de structurele problemen in 2019 en 2020. CDA Heemstede wil voor de komende begroting € 15.000 extra geld vrij maken waardoor structureel de containers 5 procent vaker kunnen worden geleegd. En als meer nodig is, dan meer. 

Oscar Boeder, fractievoorzitter CDA Heemstede 

Project Buurtgezinnen

CDAHeemstede introduceerde begin 2021 in de gemeenteraad het project Buurtgezinnen. Een prachtig project waar gezinnen met een hulpvraag over opvoeden van hun kinderen terecht kunnen bij steungezinnen die bij hun in de buurt wonen. Het kunnen pedagogische vragen zijn, maar ook hulpvragen waarbij de ouders even ontlast worden. Echt een project dat uitgaat van: er zijn voor elkaar in de buurt. M.a.w. Steungezinnen helpen Vraaggezinnen!
In de commissie Samenleving van april 2021 heeft Arianne de Wit een motie ingediend om het project Buurtgezinnen als gemeente te ondersteunen. Die motie is unaniem aangenomen. 
Heb je vragen over het project of twijfel je over meedoen? Dan kun je de coördinator van deze regio bellen. Zij geeft antwoorden op de vragen die je hebt. Lijkt het je een mooi idee andere mensen te helpen, doe dan mee en wordt ook steungezin.
Alle informatie vind je op https://www.buurtgezinnen.nl/heemstede/

Wie meedoet met Buurtgezinnen moet weten dat dit initiatief uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er staat geen vergoeding tegenover. Op dit moment zoekt de coördinator van deze regio vooral Steungezinnen die het project kunnen en willen dragen

Geen haat in de raad


Het lijkt zo vanzelfsprekend, het gaat bij commissie- en raadsvergaderingen immers om de bal en niet om de man.

 Samen met 120 andere CDA-lijsttrekkers heeft ook het CDAHeemstede het manifest ‘Geen haat in de raad’ onderschreven. Een mooi initiatief van Harmen Krul, ons collega-raadslid uit Den Helder. 

Meningen lopen soms sterk uiteen - dat mag. Maar na afloop van de vergadering drinken we gezamenlijk een glas in de hal van het raadhuis. Fijn dat het zo kan, ook in Heemstede!

www.geenhaatinderaad.nl