Over ons

Onze fractie in de raad bestaat uit:

Oscar Boeder, fractievoorzitter.

Ik ben getrouwd, woon in Heemstede en ben vader van drie kinderen.

Als gerechtsdeurwaarder vervul ik een sleutelpositie in ons rechtsbestel. Dagelijks zie ik mensen die in de problemen zijn geraakt omdat zij niet kunnen voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan de “zelfredzame burger”. Vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid kan ik zoeken naar rechtvaardige oplossingen voor alle betrokkenen.

Mijn levensmotto: 'Samen is meer dan de som van de individuen. Pas wanneer een mens zich gezien weet en onderdeel is van een geheel groter dan hijzelf, komt hij volledig tot zijn recht.'

U kunt mij altijd mailen! o.boeder@heemstede.nl

Arianne de Wit - van der Linden

Sinds 2010 woon ik met mijn man en vier kinderen in Heemstede, een fijn dorp waarin wij met veel plezier wonen, sporten, werken en recreëren.

Sinds 2007 ben ik werkzaam als docent economie en bedrijfseconomie op Atheneum College Hageveld. De overstap van bedrijfsleven naar onderwijs heb ik zeer bewust genomen. Ik vind het belangrijk om leerlingen op weg te helpen de toekomst in. Zij zijn ten slotte onze toekomst.

Naast het lesgeven ben ik ook als mentor betrokken bij de leerlingen in mijn klas, een mooie combinatie. Kennis over dragen kan alleen als er sprake is van een relatie. De interactie tussen mensen, docenten, leerlingen, maar ook mensen bij mij in de buurt geeft mij energie en daar vaar ik wel bij. Daarom ben ik blij dat ik het vertrouwen heb gekregen van onze stemmers om plaats te nemen in de gemeenteraad van deze mooie gemeente.

Ik zet mij in voor de Jeugdwet en WMO, mantelzorgers, bereikbaarheid winkelgebieden en een gezond financieel beleid.

Mocht u mij hierover willen bevragen, schroom niet en stel uw vragen via de mail!

a.dewit@heemstede.nl

Bestuur CDA Heemstede:

Tiny Nijboer - Verdonkschot, voorzitter

Als geboren en getogen Heemsteedse ligt ons dorp dus zeer nauw aan mijn hart. Daarom ben ik sinds 1998 actief als CDA-lid om de belangen van onze inwoners te behartigen. Ik heb 3 dochters en 6 kleinkinderen en woon tot zeer grote tevredenheid op de Glip. Mijn geboortehuis stond op de Binnenweg. Ik heb 14 jaar in de Raad gezeten en sindsdien ben ik voorzitter van CDA Heemstede. In deze functie kan ik een verbinding zijn tussen Bestuur en Fractie.

nijboer.heemstede@planet.nl

Ellen Kerkvliet - van Holk, secretaris

Sinds ik in tien jaar geleden in Heemstede kwam wonen heeft het dorp mijn hart gestolen. Ik wil dan ook mijn steentje eraan bijdragen om Heemstede een fijne gemeente te laten zijn en blijven. Voor iedereen. Dat doe ik door me vrijwillig in te zetten voor het CDAHeemstede en voor de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.

Mijn man Daan en ik wonen dichtbij de Binnenweg - Raadhuisstraat. We hebben drie getrouwde kinderen en vier kleinkinderen.

ellenkerkvliet@gmail.com

Ruud Dikkeboom, penningmeester

Sinds 2001 ben ik penningmeester van het CDA in Heemstede. Tot mijn pensionering werkte ik als ambtenaar op de afdeling Financiën van de gemeente, dus zowel de gang van zaken in het raadhuis als het beheren van de financiën zijn voor mij bekend terrein. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik lid ben geworden van het CDA, het is in ieder geval al heel lang geleden. Het CDA is een partij waarbij ik me thuis voel en de gemeentelijke politiek heeft mijn bijzondere aandacht.

Vanaf de jaren '70 woon ik in Heemstede, mijn vrouw en ik hebben drie kinderen. Twee daarvan wonen in het buitenland, evenals onze acht kleinkinderen. Gelukkig gaan we regelmatig bij ze op bezoek.

rgdikkeboom@quicknet.nl

René Janus

Van geboorte af aan ben ik Heemstedenaar. Ik ben getrouwd, heb twee dochters en ben zesendertig jaar in het onderwijs werkzaam geweest.

De weg naar het lidmaatschap van het CDA liep via de klankbordgroep voor de herprofilering van de Binnenweg waar ik de stem van de bewoners vertegenwoordigde en gaandeweg het proces ook de belangen van de winkeliers van de WCH diende. Daar leerde ik, in de contacten met de gemeente, de weg van de politieke (on)mogelijkheden kennen. Het waren vooral de CDA-raadsleden, die de belangen van de winkeliers op waarde wisten te schatten en een steun voor de winkeliers bleken te zijn. Naast het werk voor het CDA, ben ik bestuurder van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek en bridgeclub Centrum 111.

anrejanus@gmail.com

Leden.

In Heemstede zijn op dit moment ongeveer 130 mensen lid van het CDA.

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling is de schakel tussen de leden en het CDA Heemstede. Twee keer per jaar, in juni en in november, is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). De fractieleden praten de leden dan bij over de ontwikkelingen in de gemeentepolitiek, de leden hebben op hun beurt de gelegenheid hun mening te geven en vragen te stellen. Op de ALV in juni bieden we de leden altijd iets extra's: een lezing over een actueel onderwerp. Deze avond is ook voor niet-leden toegankelijk en wordt aangekondigd in de plaatselijke pers.

Wilt u ook lid worden? Stuur een mail naar: info@cdaheemstede.nl