Over ons

Onze wethouder in de coalitie is: 

Arianne de Wit - van der Linden

Vanaf het voorjaar 2022 ben ik wethouder Financiën & Lokale Economie, Zorg & Welzijn en Dienstverlening. 

Sinds 2010 woon ik met mijn man en vier kinderen in Heemstede, een fijn dorp waarin wij met veel plezier wonen, sporten en recreëren. 

Van 2007 tot 2020 heb ik ook gewerkt in Heemstede, op Atheneum College Hageveld, waar ik met heel veel plezier economie en bedrijfseconomie heb gegeven. Dat was een bijzondere periode. Als docent en mentor kom je dichtbij leerlingen, je stimuleert hen en geeft hen handvatten mee waarmee ze de wereld in kunnen gaan. 

Op 1 augustus 2020 heb de overstap gemaakt naar de NS. Een prachtig bedrijf, waarin duurzaamheid voorop staat en met elkaar gewerkt wordt om mobiliteit duurzaam en zonder barrières in te richten. Ik was daar werkzaam op de afdeling concessiemanagement en onderhield contact met de concessieverlener (ministerie van IenW) en ProRail. 

Als lid van de fractie van het CDA had ik van 2018 tot 2022 zitting in de commissie samenleving en de commissie middelen. Belangrijke onderwerpen waren voor mij de Jeugdwet, mantelzorgers, toegankelijkheid winkelgebieden en gezond financieel beleid. 

a.dewit@heemstede.nl 

Onze fractie in de raad bestaat uit:

Oscar Boeder, fractievoorzitter.

Ik ben getrouwd, woon in Heemstede en ben vader van drie kinderen.

Als gerechtsdeurwaarder vervul ik een sleutelpositie in ons rechtsbestel. Dagelijks zie ik mensen die in de problemen zijn geraakt omdat zij niet kunnen voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan de “zelfredzame burger”. Vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid kan ik zoeken naar rechtvaardige oplossingen voor alle betrokkenen. 

Mijn levensmotto: 'Samen is meer dan de som van de individuen. Pas wanneer een mens zich gezien weet en onderdeel is van een geheel groter dan hijzelf, komt hij volledig tot zijn recht.' 

U kunt mij altijd mailen! o.boeder@heemstede.nl 

Sjors van der Weijden

Ik ben getrouwd met Tessa en samen hebben we drie kinderen.  Mijn hele leven woon ik al in de Rivierenbuurt in Heemstede. Daar werk ik als zelfstandig ondernemer in het familiebedrijf Van der Weijden Versgemak. 

Ik zet me de komende vier jaar graag in voor een gunstig ondernemersklimaat, maar ook voor een transparant bestuur en een schoon en veilig Heemstede.

Bestuur CDA Heemstede:

Steven Kroon, voorzitter

Samen met mijn vriendin, twee zoons en een dochter woon ik inmiddels negen jaar in de Componistenbuurt. Ik ben werkzaam als informatiemanager op het gebied van finance en control bij Strukton, sinds 2021 ben ik bestuurslid van het CDAHeemstede. 

Ik zet me graag in om Heemstede op een slimme en betaalbare manier duurzamer te maken. 


Ellen Kerkvliet - van Holk, secretaris

Sinds ik in 2010 in Heemstede kwam wonen heeft het dorp mijn hart gestolen. Ik wil er dan ook mijn steentje aan bijdragen om Heemstede een fijne gemeente te laten zijn en blijven. Voor iedereen. Dat doe ik door me vrijwillig in te zetten voor het CDAHeemstede en voor de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. 

Mijn man Daan en ik wonen dichtbij de Binnenweg - Raadhuisstraat. We hebben drie getrouwde kinderen  en vijf kleinkinderen.

ellenkerkvliet@gmail.com 

Ruud Dikkeboom, penningmeester

Sinds 2001 ben ik penningmeester van het CDA in Heemstede. Tot mijn pensionering werkte ik als ambtenaar op de afdeling Financiën van de gemeente, dus zowel de gang van zaken in het raadhuis als het beheren van de financiën zijn voor mij bekend terrein.                         Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik lid ben geworden van het CDA, het is in ieder geval al heel lang geleden. Het CDA is een partij waarbij ik me thuis voel en de gemeentelijke politiek heeft mijn bijzondere aandacht. 

Vanaf de jaren '70 woon ik in Heemstede, mijn vrouw en ik hebben drie kinderen. Twee daarvan wonen in het buitenland, evenals onze acht kleinkinderen. Gelukkig gaan we regelmatig bij ze op bezoek.

rgdikkeboom@quicknet.nl 

Tiny Nijboer - Verdonkschot 

Als geboren en getogen Heemsteedse ligt ons dorp dus zeer nauw aan mijn hart. Daarom ben ik sinds 1998 actief als CDA-lid om de belangen van onze inwoners te behartigen. Ik heb 3 dochters en 6 kleinkinderen en woon tot zeer grote tevredenheid op de Glip. Mijn geboortehuis stond op de Binnenweg. Ik heb 14 jaar in de Raad gezeten en sindsdien ben ik voorzitter van CDA Heemstede. In deze functie kan ik een verbinding zijn tussen Bestuur en Fractie. 

 nijboer.heemstede@planet.nl  

    René Janus

Van geboorte af aan ben ik Heemstedenaar. Ik ben getrouwd, heb twee dochters en ben zesendertig jaar in het onderwijs werkzaam geweest.                                                                                                                                                                                                                     

De weg naar het lidmaatschap van het CDA liep via de klankbordgroep voor de herprofilering van de  Binnenweg waar ik de stem van de bewoners vertegenwoordigde en gaandeweg het proces ook de belangen van de winkeliers van de WCH diende. Daar leerde ik, in de contacten met de gemeente, de weg van de politieke (on)mogelijkheden kennen. Het waren vooral de CDA-raadsleden, die de belangen van de winkeliers op waarde wisten te schatten en een steun voor de winkeliers bleken te  zijn.  Naast het werk voor het CDA, ben ik voorzitter van bridgeclub Centrum 111. 

anrejanus@gmail.com 

    Leden.

In Heemstede zijn op dit moment ongeveer 100 mensen lid van het CDA. 

Het bestuur van de gemeentelijke afdeling is de schakel tussen de leden en het CDA Heemstede. Twee keer per jaar, in juni en in november, is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). De fractieleden praten de leden dan bij over de ontwikkelingen in de gemeentepolitiek, de leden hebben op hun beurt de gelegenheid hun mening te geven en vragen te  stellen. Op de ALV in juni bieden we de leden altijd iets extra's: een lezing over een actueel onderwerp. Deze avond is ook voor niet-leden toegankelijk en wordt aangekondigd in de plaatselijke pers. 

Wilt u ook lid worden?  Stuur een mail naar: info@cdaheemstede.nl