Nieuwspagina

1 oktober 2022


Transparant en bereikbaar, dat willen de raadsleden in Heemstede zijn!

Staand op een 'zeepkist' gingen zij het gesprek aan met de inwoners.


Oscar Boeder gaf antwoord op vragen van omstanders.

Wilt u ook in gesprek met onze fractievoorzitter? Dat kan altijd.

Stuur een mailtje naar o.boeder@heemstede.nl en hij neemt contact met u op.


3 en 4 november 2022 Begrotingsraad Inbreng CDA Heemstede Algemene beschouwingen

'De samenleving als kathedraal waar we samen aan bouwen'

Deze algemene beschouwingen tekenen de achtergrond hoe het CDA de begroting van 2023 beoordeelt.

De landelijke grote problemen van dit moment zijn ook in Heemstede aan de orde. Problemen die zijn ontstaan door onder andere de oorlog in Oekraïne, maar ook door milieuproblemen waardoor bijvoorbeeld woningbouwplannen stilvallen. Inwoners twijfelen aan hun bestaanszekerheid. Twijfels die een jaar geleden nog bijna ondenkbaar waren.

Problemen die volgens ons zijn veroorzaakt door het kortetermijndenken. Dit kortetermijndenken en rentmeesterschap verhouden zich slecht tot elkaar. Deze conclusie moet ons tot nadenken zetten... Als de term rentmeester niet aanspreekt is deze ook te vervangen door "voorouder". Hoe kan je voor je kinderen een goede voorouder zijn?

Het is niet alleen het kortetermijndenken dat ons heeft gebracht tot waar we nu zijn. De afgelopen decennia is ingezet op de bevrijding van het individu. Maatschappelijk is er afscheid genomen van de als onderdrukkend ervaren instituties zoals kerken. En elke vorm van hiërarchie is kritisch tegen het licht gehouden. Dat heeft ons veel vrijheid opgeleverd.

Individuele vrijheid en langetermijndenken verhouden zich ook slecht tot elkaar. Langetermijndenken over de grootste crisis, de opwarming van de aarde, betekent namelijk beperking van onze vrijheden, beperking van consumeren, beperking van reizen.

Maar hoe bouwen de bevrijde individuen de ideale samenleving los van politieke geloofsleer? De liberale predikant Röselaers beantwoordt deze vraag door de vergelijking met de bouw van een kathedraal. Een vergelijking die ons aanspreekt en we graag met u wil delen.

Een kathedraal was een project waar generaties bouwlieden aan werkten. Zij lieten zich bemoedigen door het beeld van de afgebouwde kathedraal, terwijl ze de voltooiing van het project dikwijls zelf niet meemaakten. Steen voor steen bouwden zij verder aan de kathedraal. Elke steen is van onschatbare waarde en heeft een kleine maar wezenlijke invloed op het geheel. Een steen of groep stenen die verkleurt of verschuift maakt dat de kathedraal er anders uit gaat zien. Nog steviger, nog indrukwekkender, of juist bouwvalliger.

Hoe ziet de kathedraal van onze samenleving er nu uit? Met andere woorden: wie zijn wij en wat bindt ons? Wat is groter dan wij? Wie dienen wij? En ten tweede: welke invloed hebben wij zelf op de bouw van de kathedraal. Kunnen we zorgen voor een andere kleur van het geheel of zelfs een andere vorm? Kunnen we de plannen aanpassen zodat de bouw van de kathedraal niet in gevaar komt?

Hoe zorgen we ervoor dat de kathedraal van onze vrije samenleving staande blijft en niet in elkaar stort? Voor het begin van een antwoord citeer ik Pieter Heerema: "Meer wij en minder ik". Elk steentje van de kathedraal is waardevol. Ook een versleten steentje mag er zijn. De stevige stenen dragen de gebroken stenen als het nodig is.

Dit appèl tot de bouw van een kathedraal zorgt voor verbondenheid die wordt gemist. Het biedt een antwoord op eenzaamheid onder jongeren en ouderen die momenteel zo sterk wordt ervaren.

Hoe kunnen wij een goede voorouder zijn? Hoe bouwen we samen de kathedraal? Dit is de rode draad voor het CDA om de begroting van 2023 te beschouwen. Hoe zorgen we ervoor dat deze begroting niet is gericht op de korte termijn? De invloed die we al als gemeenteraad hebben op problemen van onze inwoners is beperkt. Wij zijn als gemeentebestuur voor onze inwoners de overheid die het meest dichtbij is. Inwoners mogen van ons dan ook goed bestuur verwachten.

Goed bestuur was een van de verkiezingsthema's van het CDA. Misschien wat abstract en zeker niet sexy. Maar wel essentieel om het vertrouwen van inwoners te houden. En essentieel om een zelfstandig Heemstede te waarborgen. Goed bestuur is geen vanzelfsprekendheid. Dat moet worden uitgevoerd door ons en door de ambtenaren in het raadhuis. Die moeten er wel zijn. Wij zijn dan ook blij dat de achterstand in het aantal formatieplaatsen door structurele inzet op personeel in deze begroting wordt weggewerkt. Daarnaast wordt structureel geïnvesteerd in extra mensen om alle gemeentetaken goed te kunnen uitvoeren. Wij vinden deze langetermijninvesteringen belangrijker dan cadeautjes aan inwoners die op de korte termijn werken.

Het CDA is blij om samen met de andere partijen een amendement in te dienen dat het mogelijk maakt de basis van de griffie op orde te brengen. Ontzettend belangrijk om ons werk voor de inwoners goed te kunnen uitvoeren waardoor ook het vertrouwen in het bestuur wordt gewaarborgd.

In deze begroting herkennen we veel punten uit ons verkiezingsprogramma. Deze begroting met investeringen voor de lange termijn draagt bij aan het bouwen van de kathedraal en wordt door het CDA gesteund.

Oscar Boeder.


Nieuwe coalitie

Op donderdag 2 juni is het nieuwe college van Heemstede geïnstalleerd. We zijn erg blij dat Arianne de Wit een van de vier wethouders is. Ze heeft Financiën, Lokale Economie, Zorg en Welzijn en Dienstverlening in haar portefeuille. We wensen haar heel veel succes!

Als haar opvolger in de raadsfractie werd die avond Sjors van der Weijden geïnstalleerd en ook voor hem: veel succes!

Op de pagina 'Over ons' stellen zij zich voor.

Het nieuwe coalitieakkoord is hier te downloaden: https://t.co/vfEkdCfzlK

Kijk op de pagina 'Verkiezingsprogramma'

of klik hieronder op de groene balk om onze plannen voor de periode 2022 - 2026 te lezen.