Nieuwspagina

1 oktober 2022


Transparant en bereikbaar, dat willen de raadsleden in Heemstede zijn!

Staand op een 'zeepkist' gingen zij het gesprek aan met de inwoners.


Oscar Boeder gaf antwoord op vragen van omstanders.

Wilt u ook in gesprek met onze fractievoorzitter? Dat kan altijd.

Stuur een mailtje naar o.boeder@heemstede.nl en hij neemt contact met u op.


7 juli 2022: CDA-fractie - MOTIE


CDA Heemstede : algemene beschouwingen kaderbrief 2022


De financiële staat van Heemstede als fata morgana.

De kaderbrief is wat het lijkt.

Wanneer je door je oogharen naar onze financiële situatie kijkt zijn we een rijke gemeente: een overschot op de begroting van

2 miljoen en een reserve van 24 miljoen. Dat is een luchtspiegeling, een fata morgana. Want, zodra je dichterbij komt verdwijnen deze mooie beelden.

  • Het begrotingsoverschot bestaat voor een deel uit niet uitgevoerd beleid en uit een incidentele meevaller.

  • De reserve van 24 miljoen bestaat voor 80% uit de verkoopopbrengst van onze Eneco aandelen. Het tafelzilver van de gemeente.

  • Van de verkoopopbrengst van 35 miljoen is nog 19 miljoen over. 1\3 deel is de afgelopen twee jaar gebruikt voor onder andere algemene uitgaven van de gemeente.

Het CDA wil de Eneco-opbrengst gebruiken voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Dit is opgenomen in het coalitie- akkoord en het is nu: alle hens aan dek. Het CDA roept het college op om een bestemmingsreserve aan te leggen in de begroting voor dit deel van de Eneco-opbrengst.

Het CDA wil kritisch kijken naar de geplande Eneco-besteding van 13 miljoen voor het aanpassen van de wegen naar 30 km/uur. Kan dat niet anders?

In de financiële verordening van Heemstede is bepaald dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 2 moet zijn.

Zonder de Eneco-opbrengst is de ratio 1.2. De fata morgana is verdwenen. De luchtballon is lek geprikt.

Bovendien staan alle lichten op oranje. Ik noem drie voorbeelden:

1.de ambtelijke organisatie is de afgelopen periode niet uitgebreid, is onderbezet geraakt en moet dringend worden versterkt,

2.de stijgende kosten, inflatie van 5%, zijn nog niet verwerkt,

3.de financieringsmethodiek vanuit het Rijk wordt per 2026 aangepast, waardoor gemeenten substantieel minder gaan ontvangen.

Het CDA staat voor een gedegen financieel beleid, niet alleen voor de dag van morgen maar ook voor de toekomst. Dit betekent dat niet langer kan worden ingeteerd op de Eneco-opbrengst door deze te gebruiken voor algemene uitgaven. Het eerlijke verhaal naar de inwoner is dat lastenverzwaring op termijn niet is uitgesloten om de basis-dienstverlening van de gemeente op orde te houden.

Bij het opstellen van de kaderbrief was het beleid van de nieuwe coalitie nog niet bekend. Het CDA wil door het indienen van een motie de afspraken uit het coalitie-akkoord laten terugkomen in de begroting van 2023.

De gemeenteraad bepaalt de kaders waarbinnen het college van B&W het beleid voor Heemstede dient uit te werken, en controleert het college op de uitvoering van het beleid en of problemen afdoende worden aangepakt.

De raadsleden moeten bij het uitoefenen van hun taken gebruik maken van een eigen ondersteunend ambtelijk apparaat. Op dit moment voorziet de begroting niet in de mogelijkheid voor de raad om zelf de doelen en het bijbehorende budget voor onze ondersteuning te bepalen.

Daarom dient het CDA een motie in met een opdracht aan het college in de begroting van 2023 een eigen budget op te nemen voor de raad.

Nieuwe coalitie

Op donderdag 2 juni is het nieuwe college van Heemstede geïnstalleerd. We zijn erg blij dat Arianne de Wit een van de vier wethouders is. Ze heeft Financiën, Lokale Economie, Zorg en Welzijn en Dienstverlening in haar portefeuille. We wensen haar heel veel succes!

Als haar opvolger in de raadsfractie werd die avond Sjors van der Weijden geïnstalleerd en ook voor hem: veel succes!

Op de pagina 'Over ons' stellen zij zich voor.

Het nieuwe coalitieakkoord is hier te downloaden: https://t.co/vfEkdCfzlK

Kijk op de pagina 'Verkiezingsprogramma'

of klik hieronder op de groene balk om onze plannen voor de periode 2022 - 2026 te lezen.