VISIE 

    Onze visie

Het CDA Heemstede is er voor iedereen, los van kerk of religie. We richten ons met name op het lokale beleid. Daarbij blijven we vasthouden aan de landelijke uitgangspunten: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit. 

Rentmeesterschap

·         Behouden van het dorpse karakter van Heemstede. Dat betekent ook: geen bestuurlijke fusie met bijvoorbeeld Bloemendaal. 

·         Koesteren van ons groen, zoals Groenendaal en de buitenplaatsen. Dus niet volbouwen en zeker geen hoogbouw. Beperkt bouwen in het       Manpadslaangebied, om de ontwikkeling tot een groen wandelgebied mogelijk te maken.

·         Ons cultureel erfgoed behouden zodat het kan worden doorgegeven aan volgende generatie. Daarbij horen ook voorzieningen als sport, cultuur en Plein1.

 Gespreide verantwoordelijkheid

·         Bouwen, mobiliteit, woon- en verkeersdruk en bedrijvigheid zijn geen lokale, maar regionale verantwoordelijkheden.

·         We willen de druk op de woningmarkt door de komst van gezinnen uit Amsterdam en Haarlem niet negeren. Er moeten voldoende en goede scholen en kinderopvang zijn.  

Publieke gerechtigheid

·         Lokale belastingen moeten voor lokale doeleinden ingezet worden. 

·         De burger heeft recht op een benaderbare overheid die duidelijke en snelle oplossingen biedt, met een toekomstgerichte visie. 

·         Samenspraak in commissies en een inloopspreekuur brengen de burgers dicht bij de bestuurders. We gaan ervan uit dat de bestuurders competent en transparant zijn.

·         Er is geen vrijheid zonder verplichtingen.

·         We hechten belang aan waarden, normen en wederzijds respect.

·         Participatie is prima, maar dan wel met kaders.

 Solidariteit

·         Laten we een gemengde gemeente blijven met ruimte voor jong, oud, rijk, arm en mensen met diverse achtergronden. Mensen met dementie kunnen op ons begrip rekenen.

·         De kosten van het sociaal domein dienen transparant te zijn. 

·         Sport, cultuur en voorzieningen moeten betaalbaar zijn voor iedere inwoner van Heemstede.

·         Heemstede moet voldoende sociale huurwoningen hebben.

·         Geef de jeugd ook een stem .

De gemeente als dienstverlener

Heemstede scoorde jaren achtereen hoog op het lijstje van gemeentes die hun inwoners  van heldere en adequate  informatie  konden voorzien.  Begin 2018 beschreef de Volkskrant (nota bene op de voorpagina) Heemstede als voorbeeldgemeente  op het gebied van  de organisatie en uitvoering van  de nieuwe gedecentraliseerde wetgeving op het gebied van  het Sociaal Domein.  Dat gebeurde toentertijd onder leiding van onze  CDA-wethouder Christa Kuiper.  Die opgebouwde  landelijke voorsprong zien we graag voortgezet worden.  CDAHeemstede denkt dat deze  (tegenwoordig) gemeentelijke taken  het best, met  goed gekwalificeerde mensen, in een efficiënt functionerend team  kunnen excelleren . Dus: korte lijnen en geen overbodige  schijven die  (te) lange wachttijden veroorzaken!

Wat doet die 'eend' toch in het logo van het CDAHeemstede??

Wij willen ons nadrukkelijk profileren als de lokale afdeling van het CDA. En daar hoort ook een lokaal logo bij. 

De merlet - geen eend dus! - is te zien in het wapen van de gemeente Heemstede. Het is een heraldisch waterdier: het vrouwtje van de merel, zonder snavel en zonder poten. 

Vandaar dat we gekozen hebben voor de merlet in ons logo en op onze poster. 

Heemsteedser kan immers niet!