CDA Afdelingen

CDA landelijk: www.cda.nl

CDA Provincie Noord-Holland: https://www.cda.nl › noord-holland

CDA Waterschap: https://www.cda.nl › waterschap-rijnland

CDA Regio Zuid-West Kennemerland

Regio overleg

Woensdag 18 september is de CDA-regio-afdeling in Bloemendaal bijeen geweest.

Aan de orde kwam:

  • Raadslid Kevin Stephan uit Zandvoort wordt de nieuwe voorzitter nu Gideon van Driel tot griffier van de raad van Zandvoort is benoemd.
  • De behoefte aan woningbouw en de problemen die de gemeenteraden tegenkomen bij planvorming en het realiseren van bouwvolume . Vooral het realiseren van sociale huurwoningen stuit vaak op verzet uit de wijk.
  • De energietransitie. De respectievelijke gemeenteraden waren in afzonderlijke sessies bezig geweest haalbare alternatieve energiebronnen te bedenken voor hun eigen gemeente. De speelruimte bleek veel kleiner dan gedacht en bevestigde hun vermoeden dat raadsleden voor moeilijke keuzes komen te staan.
  • De logistiek die nodig is om een evenement als de Formule 1 races in Zandvoort goed geregeld te krijgen, zorgt voor diverse hoofdbrekens. Niet alleen voor Zandvoort, maar zeker ook Bloemendaal-Overveen en Heemstede. Het goede nieuws is dat de urgentie voor betere oost-west-verbindingen zowel voor het openbaar vervoer, als voor het fietsend en gemotoriseerd verkeer hoog op de agenda komt, om gezamenlijk naar oplossingen te streven. De items bereikbaarheid en mobiliteit worden gevoeld als belangrijke vraagstukken die "bij uitstek" in het regionaal overleg oplossingen kunnen bieden.
  • In november zal het regionaal overleg voortgezet worden.