Kijk op de pagina Actueel voor het verslag van de laatste raadsvergadering!

Financiële meevaller? "Eerst schulden aflossen!"

(Uit het Haarlems Dagblad van 27 nov. 2019)Vuurwerkvrije straten in Heemstede

Op initiatief van het CDAHeemstede heeft de Commissie Samenleving het voorstel om de bewoners de gelegenheid te geven hun straat of plein vuurwerkvrij te houden aangenomen. De gemeente gaat de spelregels maken en stelt borden beschikbaar.


Volg ons ook op Twitter!

Wat borrelt en bruist er toch in Heemstede?

Het water kookt van onderop. Lokale partijen staan het dichtst bij de mensen, als je aan partijvernieuwing wilt doen moet je dáár beginnen. En dat doet het CDAHeemstede ook!

De verkiezingen verloren? In de oppositie beland? Geen nood. We schudden onze veren op en gaan vol plannen de toekomst tegemoet.

Waar komen die plannen vandaan? Van de fractie, het bestuur, maar vooral van onze leden. Zij hebben uit hun midden een werkgroep gevormd, want zoals gezegd kookt het water van onderop. Dus mocht iemand het horen borrelen en bruisen in ons dorp, weet dan:

Dat zijn de leden van het CDAHeemstede!

Wilt u ook lid worden? Stuur een e-mail naar: info@cdaheemstede.nl

Uit het Haarlems Dagblad van 4 oktober 2019

Het mobiele bereik in het Groenendaalse bos is slecht en dat is goed, vind het CDAHeemstede. Met het snelle 5G netwerk op komst pleiten wij ervoor het bos stralingsvrij te houden. Groenendaal is een plek om even te onthaasten. We willen graag een onderzoek om het bos stralingsvrij te houden.


19 september: Prachtig resultaat in de raad

Het politieke seizoen is amper begonnen en het allereerste voorstel vanuit onze koker is door de raad unaniem overgenomen. In de afgelopen periode heeft het CDA een plan ontwikkeld, dat inspeelt op de uitbreidingsplannen van Hoofddorp. Doorgaand verkeer door Heemstede kan door een nieuw tracé vanaf een (verplaatste) noordelijke rondweg om Hoofddorp rechtsstreek naar de Driemerenweg , Vijfhuizen of Schalkwijk rijden. En dat kan ook de nieuwe route voor een snel fietspad worden, waardoor Schipholwerknemers vanuit Haarlem en omgeving op de fiets naar hun werk kunnen.

De raad omarmde het idee met de uitdrukkelijke wens dit plan vanuit de regio te promoten. Om méér druk vanuit de regio in het MRA-platform te kunnen zetten, is wellicht een lobbyist nodig . De raad is opgeroepen een rooster op te zetten dat de vertegenwoordiging vanuit Heemstede garandeert en intensiveert, zodat onze regio beter haar stem kan laten horen.

"Is in Heemstede een beleid om de overlast van meeuwen te beperken?"

Die vraag stelde het CDA aan de wethouder. Het antwoord is: Nee. De meeuw is een beschermde diersoort en mag niet opzettelijk gestoord worden. De gemeente adviseert om meeuwen niet te voeren. Verder raadt de gemeente bewoners van een huis met een plat dak aan, om een net op hun dak te spannen, zodat de meeuwen daar geen nest kunnen maken.

Meeuwen zijn agressief en houden met hun gekrijs mensen uit hun slaap. In Haarlem is al jaren sprake van meeuwenoverlast. Wie er betrapt wordt op het voeren van meeuwen of duiven krijgt een boete van 140 euro. In delen van Amsterdam is het zelfs verboden om eendjes te voeren omdat het ratten, meeuwen en duiven aantrekt.

Het CDA vindt het jammer dat er in Heemstede geen actief ontmoedigingsbeleid is ten aanzien van het voeren van vogels. We adviseren daarom: · Laat geen vuilniszakken met etensresten buiten staan; meeuwen pikken de zak open en hebben een feestmaal! · Eendjes voeren met de (klein-)kinderen? Natuurlijk! Maar, voer ze zo min mogelijk brood, het moet opgaan waar u bij staat. Biedt eventueel granen of kippenvoer aan, dat is veel gezonder voor ze.
Lantaarnpaal als laadpaal?

Wij zijn groener dan u denkt!

De gemeente is van plan de lantaarnpalen te vervangen. Dit vindt het CDAHeemstede een mooie gelegenheid voor een onderzoek naar de haalbaarheid om lantaarnpalen om te bouwen tot laadpaal voor elektrisch rijden. Ook de andere CDA fracties van gewest Zuid- Kennemerland zijn door ons enthousiast geworden.