CDAHeemstede

HOME

Haarlems Dagblad 26 februari 2021

25 februari 2021. Verklaring Oscar Boeder.

Stilleggen lokale politiek is een keuze van de coalitie

De coalitiepartijen en de oppositiepartijen in de gemeente Heemstede kunnen het niet eens worden over de verwikkelingen bij de voorlopig laatste vergadering op

11 februari van de commissie ruimte. Er zou zich iets hebben voorgedaan in de pauze, de commissievoorzitter liep weg uit het gemeentehuis omdat hij hier niet van gediend was. Coalitiepartijen wezen al snel naar de oppositie. Wat was er nu echt aan de hand en vooral: wat moet er nu gebeuren?

Oscar Boeder, fractievoorzitter van het CDA Heemstede: ‘Er heeft zich mogelijk ongewenst gedrag voorgedaan in het gemeentehuis, waar het CDA part noch deel aan had. Dat coalitiepartijen moeite hebben met de verhoudingen is natuurlijk jammer, maar het CDA richt zich vooral op de oplossingen voor de gemeente. Mijn persoonlijke contact met raadslid en commissievoorzitter Olav Lommerse van de partij Heemsteeds Burger Belang (HBB) is uitstekend en heeft niets te lijden gehad onder de verdachtmakingen van de coalitiepartijen.’

Hoe kijk je terug op de afgelopen tijd?

‘De afgelopen weken waren voor mij en mijn partij best vreemd. Het CDA kan zichzelf recht in de ogen kijken. Het is ontzettend fijn dat er zoveel steun is vanuit de samenleving en van de mensen die het kunnen weten, maar het zou beter zijn als de coalitiepartijen hun onterechte aantijgingen ook aan de realiteit staven. De coalitie heeft hoog van de toren geblazen.’

Wat was de commissie eigenlijk aan het doen, toen het zo misging?

‘Maar liefst 83 procent van de bewoners van Heemstede blijkt het niet eens te zijn met de afvalplannen van de coalitie. Ik vroeg de commissievoorzitter of bewoners van Heemstede zich niet gewoon moeten kunnen uitspreken over de plannen van het college.’

De coalitie besloot anders. De bewoners hebben duidelijk willen aangeven het niet eens te zijn met de plannen. De coalitie liet zelfs insprekers die klaar zaten voor hun bijdrage, onverrichter zake weer naar huis gaan.

Boeder: ‘Het CDA Heemstede vindt het een beter idee als de insprekers alsnog hun mening kunnen geven en dat we de lokale politiek niet stilleggen vanwege de misinformatie door de coalitiepartijen HBB, PvdA en GroenLinks.’

Waarom mogen de bewoners van Heemstede het rapport van de burgemeester van Heemstede niet lezen?

‘Dat vind ik ook jammer, want het CDA heeft niets te verbergen. Dat HBB, PvdA en GroenLinks op hun website nog steeds onzin hebben staan over dit voorval, vindt het CDA niet kunnen. Vooral van de coalitiepartijen mag je als bewoners van Heemstede verwachten dat ze zich niet inlaten met dit soort misinformatie.’

De coalitie moet volgens Oscar Boeder even door de zure appel heen bijten en gewoon weer komen vergaderen. Boeder: ‘Het liefst op het raadhuis na een corona sneltest. Dat komt de verstandhoudingen alleen maar ten goede. De bewoners van Heemstede hebben volgens het CDA recht op een normaal functionerend gemeentebestuur.’

Oscar Boeder is sinds 3 jaar fractievoorzitter van het CDA Heemstede. In zijn dagelijks leven is hij o.a. rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Breda en deurwaarder.

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari zullen CDA en VVD de volgende motie indienen, daarbij gesteund door D66:

(raadsvergadering ging niet door)


Motie Heemstede scheidt afval met kwaliteit

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 18 februari 2021,

Overwegende dat:

-Heemstede in de Nota afvalscheiding Heemstede (2016-2020) en in de beide Nota’s duurzaamheid (2016-2020/2020-20024) heeft onderschreven toe te willen werken naar een circulaire economie waarin grondstoffen efficiënt worden ingezet en optimaal worden gebruikt;

-als doelstelling is geformuleerd in 2020 maximaal 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per persoon in 2020, en maximaal 30 kg restafval per persoon in 2025 te realiseren;

-de afgelopen jaren meer inzicht is gekregen voor de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen (PMD) is ontstaan in plaats van de aandacht voor de relatieve waarde van het aantal kilo’s restafval, doordat recyclingbedrijven aangeven dat de kwaliteit van het aangeleverde PMD onvoldoende is om hoogwaardige secundaire grondstoffen te produceren;

-dat de raad kennis intussen heeft genomen van de nieuwe afspraken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen in het nieuwe akkoord “Ketenovereenkomst 2020-2029”;

-in de Ketenovereenkomst 2020-2029 is afgesproken dat de vervuiling in het PMD in 2020 maximaal 15(gewicht)% mag bedragen en moet afnemen tot maximaal 10% in 2025 door er voor te zorgen dat het ingezamelde materiaal minder vervuild is en het gesorteerde materiaal van hogere kwaliteit is;

Roept het college op:

-het plan voor Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030 aan te vullen met de doelstellingen uit de Ketenovereenkomst 2020-2029 waarbij circulariteit en kwaliteit boven de kwantiteit van het PMD is gesteld;

-te starten met PMD inzameling aan huis door middel van een doorzichtige PMD-zak (laagbouw) en met ondergrondse containers (hoogbouw) als bewezen methode om de minste vervuiling te realiseren;

-de inwoners te informeren over de nieuwste inzichten in afvalscheiding zoals in de Ketenovereenkomst 2020-2029 zijn vastgelegd met als duidelijk onderdeel dat ten onrechte 43% van het restafval uit GFT bestaat.

En gaat over tot de orde van de dag


Coronacrisis - Heeft u hulp nodig?

Het CDAHeemstede laat u - zeker in deze moeilijke tijden - niet in de steek.

We willen u daarom helpen deze periode, waarin we zoveel mogelijk contacten moeten vermijden, zo goed mogelijk door te komen. Uiteraard voor zover dat in ons vermogen ligt.

Op de eerste plaats denken we aan het halen van boodschappen voor degenen die de deur niet uit kunnen of niet uit durven. Maar misschien heeft u een andere hulpvraag waaraan we kunnen voldoen.

Mocht u hulp nodig hebben, laat het ons dan weten door een mailtje met daarin ook uw telefoonnummer te sturen naar info@cdaheemstede.nl . Wij nemen dan contact met u op om in overleg tot een oplossing te komen.

We hopen van harte dat u gezond bent en wensen ook dat u dat blijft.

Hartelijke groet,

Bestuur en fractie van het CDAHeemstede.

Volg ons ook op Twitter!