CDAHeemstede

HOME

Manpadslaangebied - plan Delva

Niet meer bouwen dan strikt noodzakelijk

Bij de ontwikkeling van het Manpadslaangebied neemt het CDA al 15 jaar hetzelfde standpunt in: ontwikkeling natuur met recreatieve waarde, sloop van 20000m2 aan vervallen kassen, niet meer bebouwing dan strikt noodzakelijk, handhaven van de volkstuinen en zo mogelijk van de bollenschuur én zonder gemeentelijke investeringen.

De gemeente heeft aan de ontwikkelaars gevraagd een plan te maken voor hun eigen grond. Nadrukkelijk geen plan voor het hele terrein waarbij eerder ook volkstuinen en bedrijven zouden worden verplaatst.

Deze week heeft de commissie ruimte gesproken over het meest recente voorstel. De wethouder heeft gevraagd of zij ruimte kreeg om verder te praten over dit voorstel, of dat dit voorstel op voorhand werd afgestemd. Niets meer.

Het voorstel (plan Delva) betekent: nieuwe zichtlijnen van Groenendaal naar Leyduin, transformeren van bollengrond naar 12000m2 openbare natuur, behouden van de bollenschuur en volkstuinen, een extra voetgangers brug over de Leidsevaart, 47 betaalbare woningen met maximaal 1 auto per woning in een (mandelig) openbaar gebied met een natuurlijke uitstraling, sloop van 20000m2 aan vervallen kassen én zonder gemeentelijke investeringen.

De woningen staan voor een deel in de vaak genoemde "groene scheg". Een wigvormig gebied van de Herenweg naar de Leidsevaart. De "groene scheg" komt uit een eerder plan waarbij de volkstuinen en bedrijven zouden worden verplaatst. Omdat de gemeente heeft gevraagd naar een plan voor een kleiner gebied is een toetsing aan de "groene scheg" niet logisch.

Het terrein heeft nu de bestemming "agrarisch" met meer bebouwingsmogelijkheden dan in het huidige plan worden gerealiseerd.

Tijdens de commissievergadering hebben de ontwikkelaars aangegeven dat zij ook een ontsluiting van het gebied naar de Herenweg kunnen realiseren, dus geen extra verkeer over de Manpadslaan.

Voor het CDA is er voldoende basis om verder te praten. Daarbij geldt het uitgangspunt: niet meer bebouwing dan strikt noodzakelijk.

Voor vragen of reacties weten jullie mij te vinden, telefonisch of per e-mail.

Met vriendelijke groet, Oscar Boeder, fractievoorzitter.

Rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit

Naar aanleiding van onderstaande brief verscheen in het Haarlems Dagblad van 17 september een artikel met de kop "Wij schamen ons voor het CDA". Dit artikel leidde tot een aantal reacties van onze leden, zowel positieve als negatieve.

De kop miste de nuance die wel op de website van de krant stond, namelijk: “We schamen ons SOMS voor het CDA”. Wij voelen ons verbonden met de landelijke partij, maar de laatste tijd worstelen wij met de wijze waarop de partij zich landelijk manifesteert en de eigen uitgangspunten met voeten treedt. De vier uitgangspunten van het CDA, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit, staan bij ons hoog in het vaandel en wij willen proberen daar ook lokaal kleur aan te geven.

Onze voorzitter heeft inmiddels contact gehad met iemand van het hoofdbestuur. Naar aanleiding van de verkiezing van de lijsttrekkers is een goed gesprek gevoerd met beide kandidaten; beiden zijn voornemens om gezamenlijk de campagne te gaan voeren. Ten aanzien van de overige punten worden er gesprekken gevoerd met de fractie van de Tweede Kamer. Ook uit Brabant en Zuid-Holland zijn bij het bestuur soortgelijke klachten binnengekomen en dat heeft ze aan het denken gezet.

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 26 oktober gaan we met onze leden in gesprek over de koers van onze Heemsteedse afdeling. Hoe kunnen wij de vier uitgangspunten vertalen in de lokale politiek? En hoe kunnen wij bijdragen aan goed bestuur in ons dorp?

Afdeling Heemstede oneens met landelijke standpunten CDA

De afdeling Heemstede van het CDA heeft in een brief aan het landelijke bestuur van de partij aangegeven, zich grote zorgen te maken over de toekomst van het CDA.

Als afdeling Heemstede worstelen we al een tijd met de wijze, waarop de partij zich landelijk manifesteert en de eigen CDA-uitgangspunten met voeten treedt. Genoeg is genoeg. Daarom schreven we het partijbestuur een brief, waarin we ons ongenoegen uiten en vragen om verbinding te zoeken met de leden, de uitgangspunten van de partij uit te dragen en het eigen CDA-geluid te laten horen.

We vinden dat de CDA-inzet ten aanzien van het vluchtelingenprobleem in Griekenland (‘in de regio’ opvangen), in schril contrast staat met de christelijke waarden van solidariteit en barmhartigheid. Ook een doorn in ons oog is het feit dat ieders overtreden van de coronaregels leidt tot een boete en strafblad, maar als de minister zelf in de fout gaat, kunnen de boetes plots omlaag en het strafblad geschrapt. Daar is het CDA-uitgangspunt van publieke gerechtigheid nl. ver te zoeken.

Lees hier onze brief aan het CDA-bestuur, verstuurd op 9 september 2020:

Geacht partijbestuur, geachte heer Ploum,

Het bestuur en enkele actieve leden van het CDA-Heemstede maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het CDA. Sterker: er zijn momenten waarop wij ons schamen voor het CDA. We kunnen niet-leden nauwelijks nog uitleggen waarom wij vertegenwoordigers zijn van deze partij. Bovendien is het in de praktijk brengen van de vier uitgangspunten van het christendemocratisch gedachtegoed in de Haagse praktijk soms ver te zoeken.

Want, waar is de solidariteit, de barmhartigheid, als we denken aan de opvang van kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen? Het CDA ondersteunt de opvang van deze kinderen in de regio (Griekenland), maar hoe zal de toekomst voor deze kinderen er uit gaan zien? Hun toekomstbeeld is volstrekt onderbelicht gebleven. En dat is het CDA onwaardig!

En waar is de publieke gerechtigheid als zelfs de minister de regels die hij ons oplegt aan zijn laars lapt en daarna vrijuit gaat?

Nu de zoveelste minister op dit ‘superministerie’ uitglijdt over zijn eigen spierballentaal, zou het CDA beter kunnen nadenken over of strengere straffen’ wel het beoogde effect opleveren. Misschien kan het CDA beter inzetten op het aanleren van normen en waarden op jonge leeftijd. Dat voorkomt ‘aso’s'!

Ook de onrust en onvrede rondom de lijsttrekkersverkiezing en het daarop volgende onderzoeksrapport zijn wij zeker niet vergeten. De houding tegenover een kandidaat, die in korte tijd zoveel sympathie en stemmen voor zich wist te winnen, is het CDA onwaardig. Het komt er nu eigenlijk op neer dat de vrouw van Pieter Omtzigt wordt beschuldigd van onzorgvuldigheid. De klungelige manier waarop de digitale keuzemogelijkheden op tablets waren ingericht zorgden voor verwarring. De partij had o.i. hierover publiekelijk uitleg moeten geven. De mededeling: “Het onderzoek heeft uitgewezen dat de verkiezing correct is verlopen”, kwam na één dag en wordt door veel Nederlanders niet geloofd. Bovendien had het CDA de heer en mevrouw Omtzigt publiekelijke moeten rehabiliteren.

De kracht van het CDA is van oudsher ‘de betrouwbaarheid’ t.a.v. goede bestuurders geweest, die de vier uitgangspunten wisten uit te dragen. Dat hoeft niet te gebeuren met spierballentaal, hippe schoenen of ander uiterlijk vertoon.

Wij, CDA afdeling Heemstede, roepen u op verbinding te zoeken met uw leden, de uitgangspunten van onze partij uit te dragen, en dat ‘eigen geluid’ te laten horen!

Vriendelijke groeten,

CDA afdeling Heemstede.

Kijk op de pagina actueel voor het laatste nieuws uit de fractie

25 juni 2020: Motie van afkeuring

CDAHeemstede wil vuurwerkverbod.

Het liefst in de hele regio, maar op de eerste plaats in Heemstede.

Luister hier https://soundcloud.com/haarlem105/algeheel-vuurwerkverbod-in-kennemerland naar Oscar Boeder in een radio-interview op Haarlem105 op 12 juni.

Coronacrisis - Heeft u hulp nodig?

Het CDAHeemstede laat u - zeker in deze moeilijke tijden - niet in de steek.

We willen u daarom helpen deze periode, waarin we zoveel mogelijk contacten moeten vermijden, zo goed mogelijk door te komen. Uiteraard voor zover dat in ons vermogen ligt.

Op de eerste plaats denken we aan het halen van boodschappen voor degenen die de deur niet uit kunnen of niet uit durven. Maar misschien heeft u een andere hulpvraag waaraan we kunnen voldoen.

Mocht u hulp nodig hebben, laat het ons dan weten door een mailtje met daarin ook uw telefoonnummer te sturen naar info@cdaheemstede.nl . Wij nemen dan contact met u op om in overleg tot een oplossing te komen.

We hopen van harte dat u gezond bent en wensen ook dat u dat blijft.

Hartelijke groet,

Bestuur en fractie van het CDAHeemstede.

Volg ons ook op Twitter!

Wat borrelt en bruist er toch in Heemstede?

Het water kookt van onderop. Lokale partijen staan het dichtst bij de mensen, als je aan partijvernieuwing wilt doen moet je dáár beginnen. En dat doet het CDAHeemstede ook!

De verkiezingen verloren? In de oppositie beland? Geen nood. We schudden onze veren op en gaan vol plannen de toekomst tegemoet.

Waar komen die plannen vandaan? Van de fractie, het bestuur, maar vooral van onze leden. Zij hebben uit hun midden een werkgroep gevormd, want zoals gezegd kookt het water van onderop. Dus mocht iemand het horen borrelen en bruisen in ons dorp, weet dan:

Dat zijn de leden van het CDAHeemstede!

Wilt u ook lid worden? Stuur een e-mail naar: info@cdaheemstede.nl