CDAHeemstede

HOME

Voor ons dorp - nieuw logo

Met ons nieuwe logo willen wij, als afdeling van het CDA, nog eens extra benadrukken dat we een politieke partij voor Heemstede zijn:

VOOR ONS DORP.

Afvalverwerking

Lees het complete voorstel van het CDA op de pagina Actueel.

Kan het restafval in 2025 zijn teruggebracht van 175 kg. naar maximaal 100 kg. per inwoner? Ja, vindt het CDA.

Hoe?

Het scheiden van afval moet de burger makkelijker worden gemaakt. Dus: wekelijks GFT ophalen, het PMD (plastic, metalen verpakkingen, drinkkartons) niet zelf wegbrengen, maar zorgen voor een extra container of verzamelzakken, en meer ondergrondse containers bij hoogbouw.

Niet zoals het college wil:

Nu 1,3 miljoen euro investeren in honderd extra (!) ondergrondse containers voor restafval. Want de ontwikkelingen gaan snel, over een paar jaar is dit systeem verouderd. Dan is ook die 1,3 miljoen bij het restafval beland!

Raadsvergadering november, Algemene Beschouwingen.

Het CDA diende twee moties in, waarvan de eerste, Zin in Buurtgezin, unaniem is aangenomen. De bespreking van de tweede, Energie voor Energie, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Lees de volledige tekst, uitgesproken tijdens de vergadering, op de pagina Actueel. Daar staan ook de moties.

Zin in Buurtgezin

Ook in Heemstede zijn gezinnen met 'een overlopende emmer', een groep die onder de radar van de professionele hulp blijft. Een inwoner heeft ons geattendeerd op 'Buurtgezin', een stichting die voor overbelaste gezinnen een steungezin in de buurt zoekt. Zodat de ouders weer even op adem kunnen komen en de kinderen zich positief kunnen ontwikkelen.

Wij voelen ons als CDA zeer verbonden met deze stichting en dienen daarom, vanuit ons dorp, een motie in om ons als gemeente aan te sluiten bij Buurtgezin. Dat kost geld, maar: wat is het waard als een kind niet uit huis wordt geplaatst? En als een gezin uit de crisisopvang blijft? Dat is niet te becijferen.

Energie voor Energie

Een van de uitgangspunten van het CDA is Rentmeesterschap: goed zorgen voor dat wat je is toevertrouwd. In dit licht is de motie Energie voor Energie te lezen. Het geld dat is ontvangen door de verkoop van de Eneco-aandelen willen wij aanwenden voor nieuwe energie. Tot onze vreugde heeft Groen Links een soortgelijke motie opgesteld. Wij hopen dat we als raad in staat zijn deze twee moties samen te voegen. Samen maken wij de toekomst van ons dorp beter, voor onszelf en onze kinderen.


Manpadslaangebied - plan Delva

Niet meer bouwen dan strikt noodzakelijk

Bij de ontwikkeling van het Manpadslaangebied neemt het CDA al 15 jaar hetzelfde standpunt in: ontwikkeling natuur met recreatieve waarde, sloop van 20000m2 aan vervallen kassen, niet meer bebouwing dan strikt noodzakelijk, handhaven van de volkstuinen en zo mogelijk van de bollenschuur én zonder gemeentelijke investeringen.

De gemeente heeft aan de ontwikkelaars gevraagd een plan te maken voor hun eigen grond. Nadrukkelijk geen plan voor het hele terrein waarbij eerder ook volkstuinen en bedrijven zouden worden verplaatst.

Deze week heeft de commissie ruimte gesproken over het meest recente voorstel. De wethouder heeft gevraagd of zij ruimte kreeg om verder te praten over dit voorstel, of dat dit voorstel op voorhand werd afgestemd. Niets meer.

Het voorstel (plan Delva) betekent: nieuwe zichtlijnen van Groenendaal naar Leyduin, transformeren van bollengrond naar 90.000m2 openbare natuur, behouden van de bollenschuur en volkstuinen, een extra voetgangers brug over de Leidsevaart, 47 betaalbare woningen met maximaal 1 auto per woning in een (mandelig) openbaar gebied met een natuurlijke uitstraling, sloop van 20000m2 aan vervallen kassen én zonder gemeentelijke investeringen.

De woningen staan voor een deel in de vaak genoemde "groene scheg". Een wigvormig gebied van de Herenweg naar de Leidsevaart. De "groene scheg" komt uit een eerder plan waarbij de volkstuinen en bedrijven zouden worden verplaatst. Omdat de gemeente heeft gevraagd naar een plan voor een kleiner gebied is een toetsing aan de "groene scheg" niet logisch.

Het terrein heeft nu de bestemming "agrarisch" met meer bebouwingsmogelijkheden dan in het huidige plan worden gerealiseerd.

Tijdens de commissievergadering hebben de ontwikkelaars aangegeven dat zij ook een ontsluiting van het gebied naar de Herenweg kunnen realiseren, dus geen extra verkeer over de Manpadslaan.

Voor het CDA is er voldoende basis om verder te praten. Daarbij geldt het uitgangspunt: niet meer bebouwing dan strikt noodzakelijk.

Voor vragen of reacties weten jullie mij te vinden, telefonisch of per e-mail.

Met vriendelijke groet, Oscar Boeder, fractievoorzitter.

Rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit

Naar aanleiding van onderstaande brief verscheen in het Haarlems Dagblad van 17 september een artikel met de kop "Wij schamen ons voor het CDA". Dit artikel leidde tot een aantal reacties van onze leden, zowel positieve als negatieve.

De kop miste de nuance die wel op de website van de krant stond, namelijk: “We schamen ons SOMS voor het CDA”. Wij voelen ons verbonden met de landelijke partij, maar de laatste tijd worstelen wij met de wijze waarop de partij zich landelijk manifesteert en de eigen uitgangspunten met voeten treedt. De vier uitgangspunten van het CDA, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit, staan bij ons hoog in het vaandel en wij willen proberen daar ook lokaal kleur aan te geven.

Onze voorzitter heeft inmiddels contact gehad met iemand van het hoofdbestuur. Naar aanleiding van de verkiezing van de lijsttrekkers is een goed gesprek gevoerd met beide kandidaten; beiden zijn voornemens om gezamenlijk de campagne te gaan voeren. Ten aanzien van de overige punten worden er gesprekken gevoerd met de fractie van de Tweede Kamer. Ook uit Brabant en Zuid-Holland zijn bij het bestuur soortgelijke klachten binnengekomen en dat heeft ze aan het denken gezet.

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 26 oktober gaan we met onze leden in gesprek over de koers van onze Heemsteedse afdeling. Hoe kunnen wij de vier uitgangspunten vertalen in de lokale politiek? En hoe kunnen wij bijdragen aan goed bestuur in ons dorp?

CDAHeemstede wil vuurwerkverbod.

Het liefst in de hele regio, maar op de eerste plaats in Heemstede.

Luister hier https://soundcloud.com/haarlem105/algeheel-vuurwerkverbod-in-kennemerland naar Oscar Boeder in een radio-interview op Haarlem105 op 12 juni.

Coronacrisis - Heeft u hulp nodig?

Het CDAHeemstede laat u - zeker in deze moeilijke tijden - niet in de steek.

We willen u daarom helpen deze periode, waarin we zoveel mogelijk contacten moeten vermijden, zo goed mogelijk door te komen. Uiteraard voor zover dat in ons vermogen ligt.

Op de eerste plaats denken we aan het halen van boodschappen voor degenen die de deur niet uit kunnen of niet uit durven. Maar misschien heeft u een andere hulpvraag waaraan we kunnen voldoen.

Mocht u hulp nodig hebben, laat het ons dan weten door een mailtje met daarin ook uw telefoonnummer te sturen naar info@cdaheemstede.nl . Wij nemen dan contact met u op om in overleg tot een oplossing te komen.

We hopen van harte dat u gezond bent en wensen ook dat u dat blijft.

Hartelijke groet,

Bestuur en fractie van het CDAHeemstede.

Volg ons ook op Twitter!

Wat borrelt en bruist er toch in Heemstede?

Het water kookt van onderop. Lokale partijen staan het dichtst bij de mensen, als je aan partijvernieuwing wilt doen moet je dáár beginnen. En dat doet het CDAHeemstede ook!

De verkiezingen verloren? In de oppositie beland? Geen nood. We schudden onze veren op en gaan vol plannen de toekomst tegemoet.

Waar komen die plannen vandaan? Van de fractie, het bestuur, maar vooral van onze leden. Zij hebben uit hun midden een werkgroep gevormd, want zoals gezegd kookt het water van onderop. Dus mocht iemand het horen borrelen en bruisen in ons dorp, weet dan:

Dat zijn de leden van het CDAHeemstede!

Wilt u ook lid worden? Stuur een e-mail naar: info@cdaheemstede.nl