Nieuwspagina

Nieuwe coalitie

Op donderdag 2 juni is het nieuwe college van Heemstede geïnstalleerd. We zijn erg blij dat Arianne de Wit een van de vier wethouders is. Ze heeft Financiën, Lokale Economie, Zorg en Welzijn en Dienstverlening in haar portefeuille. We wensen haar heel veel succes!

Als haar opvolger in de raadsfractie werd die avond Sjors van der Weijden geïnstalleerd en ook voor hem: veel succes!

Op de pagina 'Over ons' stellen zij zich voor.

Het nieuwe coalitieakkoord is hier te downloaden: https://t.co/vfEkdCfzlK

Arianne de Wit - van der Linden

onze wethouder van Financiën & Lokale economie, Zorg & Welzijn, Dienstverlening.

Bij haar installatie op 2 juni hield wethouder Arianne de Wit de volgende speech:


Goedenavond,

Wat een bijzondere avond! Twee en halve maand na de verkiezingen zijn wij hier vanavond bijeen om het coalitieakkoord te bespreken en kan de raad zich uitspreken over de wethouderskandidaten.

En hoe fijn is het dat wij dit weer fysiek met elkaar in het raadhuis kunnen doen. Waarbij er ook ruimte is voor alle belangstellenden op de publieke tribune! Gemeente politiek doe je namelijk met elkaar, voor elkaar. De voorstellen die hier in de raad worden besproken en beslissingen die we nemen gaan over onze eigen leefomgeving.

De afgelopen vier jaar heb ik als raadslid met heel veel plezier gewerkt aan een nog mooier en nog beter Heemstede. Ik had zitting in de commissies samenleving en middelen. Trots ben ik op onze motie “zin in Buurtgezin”, die door de raad is aangenomen en inwoners die het water tot aan de lippen staat een handje helpt. Een systeem waarin buurtbewoners elkaar leren kennen en kunnen ondersteunen. Hoe mooi is dat?

Ook onze inzet voor een ander stelsel in de aanbesteding jeugdzorg heeft goed uitgepakt. De voorgestelde knip tussen enkelvoudige en meervoudige zorg maakt dat zorg nabij toegankelijk is en inwoners hun eigen keuze kunnen maken.

In de commissie middelen heb ik mijn stem ook laten horen. Met een positief kritische blik heb ik de algemene reserve en de reserve sociaal domein nauwlettend in de gaten gehouden. Dit heeft geleid tot verschillende moties op dit gebied. Een goed debat over de inhoud ga ik daarbij niet uit de weg!

En nu sta ik voor de volgende stap op het politieke spoor, als wethouderskandidaat. Ik hoop op een flexibel spoor, geen in beton gegoten afspraken en regels, maar naar elkaar luisteren, belangen afwegen en je gezonde verstand gebruiken, creatief, met lef en met vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in de inwoners, de regio en in onszelf. Beleid gebaseerd op wantrouwen leidt tot dramatische beslissingen en tot vergroting van onderlinge verschillen.

Zoals Kim Putters zei in zijn analyse over de staat van ons land: “Om vertrouwd te worden, moet je betrouwbaar zijn”.

Dat is waar ik voor sta en waar ik voor ga, een betrouwbaar en bereikbaar bestuur.

Samen met mijn collega collegeleden heb ik er alle vertrouwen in dat wij hier een goede collegeperiode van gaan maken, waarbij Heemstede altijd op nummer 1, 2 en 3 staat!


Kijk op de pagina 'Verkiezingsprogramma'

of klik hieronder op de groene balk om onze plannen voor de periode 2022 - 2026 te lezen.