Nieuwe coalitie

Op donderdag 2 juni wordt het nieuwe college van Heemstede geïnstalleerd. We zijn erg blij dat Arianne de Wit een van de vier wethouders is. Ze krijgt Financiën, Lokale Economie, Zorg en Welzijn en Dienstverlening in haar portefeuille. We wensen haar heel veel succes!

Het nieuwe coalitieakkoord is hier te downloaden: https://t.co/vfEkdCfzlK

Belvedère

Op 20 mei onthult wethouder Van der Have in de hal van het raadhuis de maquette van de nieuw te bouwen Belvedère. Aanleiding voor fractievoorzitter Oscar Boeder tot het schrijven van de hiernaast geplaatste brief.Lees het verkiezingsprogramma, klik hieronder:Onze twee raadszetels hebben we weten te behouden. Aan al onze stemmers: dank daarvoor!


Wat doet die 'eend' toch in het logo van het CDAHeemstede??

Wij willen ons nadrukkelijk profileren als de lokale afdeling van het CDA. En daar hoort ook een lokaal logo bij.

De merlet - geen eend dus! - is te zien in het wapen van de gemeente Heemstede. Het is een heraldisch waterdier: het vrouwtje van de merel, zonder snavel en zonder poten.

Vandaar dat we gekozen hebben voor de merlet in ons logo en op onze poster.

Heemsteedser kan immers niet!

Onze kandidaat-wethouder Arianne de Wit stelt zich voor:

“Gemeentepolitiek gaat om onderwerpen die heel dichtbij staan. De beslissingen die in de Raad genomen worden raken jou, je buren en andere inwoners. Belangrijk daarbij is dat altijd de afweging wordt gemaakt van de verschillende belangen, ook die van de stille inwoner. Een goede bestuurder weet wie de belanghebbenden zijn en brengt de verschillende invalshoeken in kaart. Vervolgens kan de Raad samen met het College het algemene belang versus het individuele belang wegen en tot een besluit komen. Ik zie het als uitdaging om de komende vier jaar een brug te slaan tussen de verschillende belanghebbenden en samen met hen te komen tot goede besluiten. Ik wil mij inzetten voor een dorp waarin iedereen zich gehoord en beschermd weet en waar aandacht is voor de menselijke maat. Een dorp waarin het prettig is om te wonen, te werken, te ontmoeten en te leven.”

Dit kwartet voert onze lijst aan in maart.

Wie krijgt uw stem?

V.l.n.r.

Oscar Boeder, 50 jaar. Heeft oog voor het dorpse karakter, actief erfgoedbeleid en goed bestuur. Met een kritische blik voert hij zijn controlerende taak uit.

Arianne de Wit, 47 jaar. Staat voor bereikbare zorg voor iedere Heemstedenaar en een sluitende begroting nu en in de toekomst.

Sjors van der Weijden, 38 jaar. Zet zich in voor een gunstig ondernemersklimaat, aantrekkelijke winkelgebieden en een schoon en veilig Heemstede.

Steven Kroon, 39 jaar. Heemstede op een slimme en betaalbare manier verduurzamen staat hoog op zijn agenda.

Geen haat in de raad


Het lijkt zo vanzelfsprekend, het gaat bij commissie- en raadsvergaderingen immers om de bal en niet om de man.

Samen met 120 andere CDA-lijsttrekkers heeft ook het CDAHeemstede het manifest ‘Geen haat in de raad’ onderschreven. Een mooi initiatief van Harmen Krul, ons collega-raadslid uit Den Helder.

Meningen lopen soms sterk uiteen - dat mag. Maar na afloop van de vergadering drinken we gezamenlijk een glas in de hal van het raadhuis. Fijn dat het zo kan, ook in Heemstede!

www.geenhaatinderaad.nl

Motie aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari diende het CDAHeemstede de motie in: Vrijstelling giften aan bijstandsgerechtigden.

De motie is unaniem aangenomen. Lees de motie op pagina 'Actueel'.

Project Buurtgezinnen

CDAHeemstede introduceerde begin vorig jaar in de gemeenteraad het project Buurtgezinnen. Een prachtig project waar gezinnen met een hulpvraag over opvoeden van hun kinderen terecht kunnen bij steungezinnen die bij hun in de buurt wonen. Het kunnen pedagogische vragen zijn, maar ook hulpvragen waarbij de ouders even ontlast worden. Echt een project dat uitgaat van: er zijn voor elkaar in de buurt. M.a.w. Steungezinnen helpen Vraaggezinnen!
In de commissie Samenleving van april 2021 heeft Arianne de Wit een motie ingediend om het project Buurtgezinnen als gemeente te ondersteunen. Die motie is unaniem aangenomen.
Heb je vragen over het project of twijfel
je over meedoen? Dan kun je de coördinator van deze regio bellen. Zij geeft antwoorden op de vragen die je hebt. Lijkt het je een mooi idee andere mensen te helpen, doe dan mee en wordt ook steungezin.
Alle informatie vind je op https://www.buurtgezinnen.nl/heemstede/

Wie meedoet met Buurtgezinnen moet weten dat dit initiatief uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er staat geen vergoeding tegenover. Op dit moment zoekt de coördinator van deze regio vooral Steungezinnen die het project kunnen en willen dragen.