RESULTATEN

Mede dankzij inspanningen van het CDAHeemstede is de APV aangepast en is er m.i.v. 2020 een lachgasverbod in Heemstede van kracht.Vuurwerkvrije straten in Heemstede

Een voorstel van het CDA dat is aangenomen en wordt uitgevoerd.

Bewoners mogen aangeven of ze tijdens de jaarwisseling 2019-2020 hun straat vuurwerkvrij willen houden. De gemeente maakt de spelregels en stelt borden beschikbaar.


Samenspraak in commissies

In mei diende het CDAHeemstede de motie 'Samenspraak Commissievergadering' in. Burgers krijgen daarbij incidenteel de gelegenheid aan te schuiven bij een commissievergadering. Zo worden de inwoners optimaal betrokken bij het politieke debat en wordt het denkraam voor de commissie rond een onderwerp vergroot.

Tijdens de commissievergadering in september 2019 was deze samenspraak voor het eerst mogelijk. Het onderwerp was: het pontje bij Meermond.

Een goed initiatief van het CDAHeemstede dat zeker wordt vervolgd.

Dementievriendelijk

In december 2018 werd, op initiatief van het CDAHeemstede, in het raadhuis het convenant 'Samen Dementievriendelijk' ondertekend. De gemeente Heemstede en Alzheimer Nederland zetten zich hiermee samen in voor een dementievriendelijke gemeente. Hun doel: in 2020 is dementie in Heemstede bespreekbaar en durven we elkaar gewoon om hulp te vragen en te bieden. Ondertekenaars waren wethouder Sjaak Struijf namens de gemeente en Bert Liefveld namens Alzheimer Nederland.

Instanties in de buurt:

Havenlab

Het CDAHeemstede stond aan de wieg van het 'Havenlab'. Hiermee is een nieuwe vorm van samenwerking met onze burgers tot stand gebracht. Betrokken bewoners hebben nagedacht over de toekomst van de haven en hebben hiervoor plannen ontwikkeld. Niet de gemeente maar zij hebben dit proces getrokken.

Het CDAHeemstede zal erop aandringen dat die mooie plannen snel uit de gemeentelijke bureaula tevoorschijn komen.

Rode loper

Hoewel op de Binnenweg de auto's te gast zijn, is oversteken er vaak lastig. Zeker voor ouderen en slechtzienden. Het CDAHeemstede pleit voor een rode loper naar de winkelgebieden. Dat betekent: geen obstakels op de weg, maar ook: veilig oversteken.

Het zebrapad bij de Dekamarkt is inmiddels gerealiseerd. Meerdere acties volgen.