Werkgroep jeugd, door fractielid Arianne de Wit

Sinds de zomervakantie 2018 is de 'Werkgroep jeugd' van de gemeenteraad actief. De werkgroep bestaat uit Yvette Schul (D66), Rozemarijn Timmer (VVD), Saskia van der Pieterman (HBB), Romée Pameijer (PvdA), Bram Verrips (GL) en ondergetekende. Wij worden bijgestaan door Edith van der Hoek vanuit de griffie.

Raadslid in de klas

Ook dit schooljaar gaan we als raadsleden de basisscholen van Heemstede bezoeken. Het programma is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8. Het lesprogramma van 'Raadslid in de klas' is wat aangepast en inmiddels getest op de Voorwegschool. Yvette en Saskia hebben hier een eerste les gegeven. In november zullen Rozemarijn en Bram De Ark bezoeken. En Saskia en ik gaan naar de Nicolaas Beetschool aan het eind van de maand.

In het nieuwe kalenderjaar zal ik de Prinses Beatrixschool ontvangen op het raadhuis. Zij krijgen dan een rondleiding en zullen een debat voeren met elkaar over een actueel thema, dat leerlingen aanspreekt. Het is de bedoeling dat zij zich hier van tevoren op voorbereiden. Daarnaast ga ik contact opnemen met het CDA in Bloemendaal. Zij bieden een 'RidK-pluspakket' aan. Ik ga eens onderzoeken wat dat inhoudt en of wij daar wat van kunnen leren.

Democratie op middelbare scholen

Met Atheneum College Hageveld is goed contact. In januari sluiten we daar wederom aan bij het vak Maatschappijleer. Ik ben zelf werkzaam op Hageveld, dus ik zal mij ook intensief bemoeien met deze lessenserie. Ook andere raadsleden zullen hieraan deelnemen. In het verleden is het niet gelukt om ook met de Heemstede Barger contact te leggen. Dat wordt nu opnieuw geprobeerd. Het zou goed zijn als wij ook hier ons verhaal kunnen vertellen.

Jeugd in bredere zin

Eind oktober hebben we een gesprek gehad met Mike Doodeman, de jongerenwerker van Heemstede. Met hem hebben we ideeën uitgewisseld en gekeken op welke manier wij jongeren uit Heemstede kunnen betrekken bij de politiek. Naar aanleiding van dit gesprek gaan wij als werkgroep een voorstel schrijven voor de raad. Wij hopen dit in januari klaar te hebben.

Concluderend

De werkgroep heeft er zin in. Er zijn veel goede ideeën en iedereen doet zijn best om ook de jeugd van Heemstede te bereiken. Door te starten met informatie in de laatste groepen van de basisscholen hopen wij jongeren van 12 tot 18 jaar te kunnen interesseren in het politieke werk van de gemeente.

Het CDA wil dat Heemstede een kinderburgemeester krijgt. Nee, dat is geen grap!

Het CDA is een gezinspartij. Wij vinden dat kinderen ook hun stem mogen laten horen. Want zij hebben vaak goede ideeën en kijken heel anders naar bepaalde zaken dan volwassenen dat doen.

Wie kan kinderburgemeester worden?

Je bent tussen de 10 en 14 jaar en weet goed wat kinderen belangrijk vinden in Heemstede. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, school of buiten spelen.

Wat doet een kinderburgemeester?

Je gaat met mevrouw Astrid Nienhuis (zij is de echte burgemeester) mee naar bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas of de dodenherdenking op 4 mei. Daar mag je dan namens de kinderen een korte speech houden.

Je mag ook je mening geven over onderwerpen die jij belangrijk vindt in Heemstede. Denk aan afvalscheiding of de verkeersveiligheid.

Maar misschien heb je zelf wel een goed idee om Heemstede nog leuker voor kinderen te maken.