Oneens

Het CDAHeemstede is het oneens met de uitspraak die Pieter Heerma op 16 februari in het programma WNL op Zondag deed. Hierin gaf hij aan dat de CDA-top de Brabantse partijafdeling niet zal terugfluiten als die het plan doorzet om in het provinciebestuur in zee te gaan met Forum voor Democratie.

Om aan te geven dat wij ons distantiëren van deze uitspraak, heeft onze voorzitter, namens bestuur en fractie, een brief geschreven aan Rutger Ploum, de voorzitter van het landelijk CDA:

Heemstede 17 februari 2020

Betreft: verkennende gesprekken voor een provinciaal bestuur tussen VVD, CDA en Forum voor Democratie.

Geacht partijbestuur,

Wij, als afdeling Heemstede van het CDA, maken ons grote zorgen over de gevolgen voor onze partij als belangrijke uitgangspunten, waarden en normen, ondergeschikt zijn geworden aan het “hebben van bestuurlijke invloed in een provincie”.

Forum voor Democratie toont keer op keer géén respect te hebben voor artikel 1 van onze grondwet. Zowel in “woord als gebaar” zien we deze partij onverhuld kiezen voor het uitsluiten, wegzetten of beledigen van mensen van andere landen, culturen en/of rassen. Bovendien kiest deze partij, “samenwerking” niet als uitgangspunt, een noodzakelijke factor voor een stabiel bestuur.

Natuurlijk verandert de wereld om ons heen. Ook het CDA is niet dezelfde partij gebleven sinds de oprichting, maar wij zijn wel van mening dat het fundament van onze partij onwrikbaar verankerd dient te blijven.

- Publieke gerechtigheid: wetten moeten voor iedere burger gelijk zijn, anders dreigt chaos en of verdrukking.

- Rentmeesterschap: Het CDA ziet het als haar opdracht de wereld te kunnen doorgeven aan volgende generaties. Forum voor Democratie staat niet of te weinig open om de gevolgen van de opwarming van de aarde, aan te pakken. Samenwerken in Europees verband is voor deze partij geen “zekerheidje”.

- Gedeelde of gespreide verantwoordelijkheid: Hoe kan een partij als Forum voor Democratie bijdragen aan een samenleving waar burgers ‘de boodschap’ om verantwoordelijkheid op te pakken waar kan en zelfredzaam te zijn waar mogelijk, als het mensen openlijk discrimineert en wegzet als ongewenste ingezetenen van ons land?

- Solidariteit: Het CDA gaat uit van het idee dat ieder mens anders is, talenten heeft en de kans moet krijgen deze gaven te ontplooien en te gebruiken.

Hoewel de uitgangspunten van het CDA juist uitnodigen te zoeken naar verbinding en samenwerking met andersdenkenden, voelen wij als afdeling Heemstede, dat de vroegere- en jongste geschiedenis heeft geleerd, dat je soms een grens moet trekken, in verzet moet komen en beter niet kunt samenwerken met partijen die zich op geen enkel punt herkennen in onze uitgangspunten.

Wij gaan er van uit dat het CDA Brabant ook deze CDA waarden hoog in het vaandel heeft staan en dat zij in de gesprekken met het FvD deze ook bepalend laten zijn voor de inzet van het CDA.

Wij vertrouwen dat het CDA Brabant een juiste keuze zal maken en wij wensen hen sterkte bij het maken van de juiste beslissingen.


Namens Bestuur en Fractie CDA-Heemstede,

Tiny Nijboer-Verdonkschot, Voorzitter CDA Afd. Heemstede.

CDAHeemstede in het nieuws

Uit het HD van 14 februari:

Oscar Boeder over elektrische auto's en 30-kilometerzones.


Uit het HD van 13 februari:

Arianne de Wit over 'potjes voor initiatieven' en participatie.Volg ons ook op Twitter!

Wat borrelt en bruist er toch in Heemstede?

Het water kookt van onderop. Lokale partijen staan het dichtst bij de mensen, als je aan partijvernieuwing wilt doen moet je dáár beginnen. En dat doet het CDAHeemstede ook!

De verkiezingen verloren? In de oppositie beland? Geen nood. We schudden onze veren op en gaan vol plannen de toekomst tegemoet.

Waar komen die plannen vandaan? Van de fractie, het bestuur, maar vooral van onze leden. Zij hebben uit hun midden een werkgroep gevormd, want zoals gezegd kookt het water van onderop. Dus mocht iemand het horen borrelen en bruisen in ons dorp, weet dan:

Dat zijn de leden van het CDAHeemstede!

Wilt u ook lid worden? Stuur een e-mail naar: info@cdaheemstede.nl