Bestuur

Bestuur CDA Heemstede:

Voorzitter: Tiny Nijboer - Verdonschot. nijboer.heemstede@planet.nl

Secretaris: Ellen Kerkvliet - van Holk. ellenkerkvliet@gmail.com

Penningmeester: Ruud Dikkeboom. rgdikkeboom@quicknet.nl

Lid: René Janus. anrejanus@gmail.com

Boudi van Vlijmen boudi@vanvlijmen.nl

Tiny Nijboer, voorzitter

In Heemstede zijn op dit moment ongeveer 150 mensen lid van het CDA.

Als bestuur van de gemeentelijke afdeling zijn wij de schakel tussen de leden en het CDA Heemstede. Twee keer per jaar, in juni en in november, organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV). De wethouder en fractieleden praten de leden dan bij over de ontwikkelingen in de gemeentepolitiek, de leden hebben op hun beurt de gelegenheid hun mening te geven en vragen te stellen. Op de ALV in juni bieden we de leden altijd iets extra's: een lezing over een actueel onderwerp. Deze avond is ook voor niet-leden toegankelijk en wordt aangekondigd in de plaatselijke pers. Onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod zijn geweest zijn:

  • de positie van de detailhandel in Heemstede
  • het belang van de maatschappelijke stage op middelbare scholen
  • fusie met Bloemendaal, ja of nee?
  • op weg naar een dementievriendelijke samenleving.

De avonden worden zowel door de leden als de niet-leden zeer gewaardeerd.

Op weg naar een dementievriendelijke samenleving

Op 22 juni 2017 vond een interessante lezing plaats in het raadhuis, georganiseerd door het CDA Heemstede in samenwerking met Stichting Alzheimer.

Dementie is 'hot'. We worden met elkaar steeds ouder. Dat is fijn, maar een gevolg is dat we ook steeds meer te maken krijgen met dementie. Kinderen met een ouder die aan deze ziekte lijdt, krijgen er daardoor - naast hun veelal drukke gezin en baan - een extra zorgtaak bij.

Nu heeft het CDA de zorg voor elkaar altijd hoog in het vaandel staan. Saamhorigheid en mantelzorg horen daarbij. Dus het CDA zou het CDA niet zijn als het aan dit thema geen aandacht zou besteden.

Mevrouw Leny Haaring van de Stichting Alzheimer Nederland gaf uitleg over vormen van dementie, hoe deze te herkennen en hoe je het beste met een dementerende om kunt gaan: "We worden ouder, het aantal dementerenden neemt toe. In 2013 telde Heemstede 687 mensen met deze ziekte, in 2020 zijn dat er naar verwachting 831, in 2040 1329. Door de huidige wet- en regelgeving wonen dementerenden langer thuis en wordt er meer en meer een beroep op de samenleving gedaan. We moeten dit met elkaar oplossen."

Het CDA Heemstede vindt dat we er als politiek verantwoordelijk voor zijn om van Heemstede een dementievriendelijke gemeente te maken.