Bereikt

Wat heeft het CDA in de periode 2014-2017 bereikt?


1. Het pleintje bij de pomp

Soms veranderen omstandigheden waardoor er kansen ontstaan. Mensen winkelen niet alleen meer om de boodschappen ‘binnen te slepen’. Winkelen is steeds vaker een klein evenement geworden. Naast de noodzakelijke boodschappen is er tijd voor een kop koffie of thee, een uitgebreide lunch, etc. Maar bovenal is de winkelstraat een plaats geworden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bijpraten.

Toen de initiatiefnemers eind twintigste eeuw in de Raadhuisstraat de dorpspomp heroprichtten, hadden ze nooit kunnen bevroeden dat juist rond ‘hun pomp’ veel horecagelegenheden zouden ontstaan.

Het luisterend oor van de Heemsteedse CDA-afdeling ving de signalen van de winkeliers op: Maak er een horecaplein van!

Door de gezamenlijke inspanning van de winkeliers en de ondernemende houding van het CDA is het pleintje in recordtijd gerealiseerd. Tot grote tevredenheid van alle belanghebbenden.

2. Havenlab en burgerparticipatie

Het Heemsteeds Kanaal en de Haven van Heemstede zijn overblijfselen uit het tijdperk van de industriële revolutie. Oudere inwoners van Heemstede herinneren zich ongetwijfeld de oude gasfabriek als markant baken naast de watertoren. De bedrijvigheid aan de Nijverheidsweg is gebleven. Maar de aanvoer over het water van grondstoffen is ‘spreekwoordelijk’ opgedroogd. De haven ligt er (nu nog) wat verkommerd bij.

Het CDA heeft bij de vorige verkiezingen het idee gelanceerd de haven ‘nieuw leven’ in te blazen (zie hiernaast op onze verkiezingsposter uit 2014). Het CDA-idee is in de gemeenteraad breed omarmd en nu, vier jaar later, een voorbeeld geworden voor andere initiatieven, waarbij burgers meedenken en meebeslissen over de invulling van projecten.

De burgers mochten ideeën aandragen en dat is massaal gebeurd! Ruim 750 reacties en ideeën heeft de werkgroep verwerkt en vorm gegeven. Het plan is klaar. Een levendig havengebied is het vooruitzicht. Zodra de wijk Havendreef is afgebouwd, kan het ontwerp voor de Haven van Heemstede gerealiseerd worden.

De Heemsteedse CDA-afdeling is terecht trots dat hun idee, door een werkgroep met enthousiaste inwoners, vorm heeft gekregen.

Het uitproberen van nieuwe vormen van burgerparticipatie staat dan ook prominent op de verkiezingsinzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

3. Ontmoeten in de nieuwe bibliotheek

In het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden pleitte het CDA al voor een 'nieuwe bibliotheek' in Heemstede. Een centrale plek in het maatschappelijk verkeer van Heemstede. Een multifunctionele ontmoetingsplek, waar ook ruimte is voor culturele activiteiten. Met een boekenuitleengedeelte, een leestafel waar je met een kop koffie de krant kunt lezen, een studieplek voor de jeugd. Een gebouw waar senioren ontspanning en ondersteuning krijgen aangeboden en de allerkleinsten een speelplek hebben.

De stenen staan letterlijk nog in de steigers, maar wie een beetje door de rommel heen kan kijken, ziet dat er iets heel moois ontstaat! Het CDA stond niet alleen aan de wieg van dit idee, het heeft actief meegewerkt deze transitie te realiseren.

Binnenkort de vierde waargemaakte verkiezingsbelofte…