ACTUEEL

Onze fractie in actie!

25 juni: Het CDAHeemstede heeft kritiek op het beleid van de wethouder inzake afvalscheiding en -verwerking en diende daarom tijdens de raadsvergadering een motie van afkeuring in.