ACTUEEL

Onze fractie in actie!

Nieuws uit de Commissies en de raad.

Commissie Ruimte, 12 september

Nieuwe pontje in park Meermond. Het CDAHeemstede ziet een duidelijke toegevoegde waarde van een recreatief pontje voor het park en de inrichting van de openbare ruimte. Een bijzondere recreatieve plek waar gezinnen, wandelaars en fietsers plezier aan beleven. De kosten van 58.000 passen ruim binnen de reservering.

De bewoners rond het kinderdagverblijf Camplaan spreken duidelijk hun teleurstelling uit over de verwachtingen die door het college niet zijn nagekomen. Helaas verplaatst de besluitvorming nu naar de rechtbank. CDAHeemstede heeft voor het reces een motie van treurnis ingediend, gesteund door D66.

Commissie Middelen, 11 september

De voortgang van het havenproject is besproken. Het college blijft rekenen aan het exploitatietekort van € 30.000 per jaar. Dat is heel wonderlijk, omdat een jaar geleden CDAHeemstede al heeft aangegeven hoe bootverhuur elektronisch kan verlopen. Het lijkt er wel op dat het college er geen zin meer in heeft.

Belangrijk dossier is de regionale energie transitie. Heemstede maakt deel uit van de regio Noord Holland Zuid. Elke regio moet plannen maken om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, reductie 49% CO2. Voor Heemstede zijn er nog geen concrete plannen. Er is geen plaats voor windmolens of zonneweides.

Onze regio onderzoekt de mogelijkheden voor warmtewinning door aquathermie. Bij aquathermie wordt thermische energie gewonnen uit water. Het water heeft hierbij een temperatuur tussen 7 en 25°C.

Commissie Samenleving, 10 september

CDAHeemstede is voorstander van vrijwillig vuurwerkvrije zones bij de komende jaarwisseling. De gemeente gaat de spelregels maken en stelt borden beschikbaar.